โดย...บร.เรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย

ประมวลภาพการเดินทางของสมณฑุล

          ในระหว่านวันศุกร์ที่ 22 และวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 ทางสังฆมณฑลนครสวรรค์ได้เชิญพระอัครสังฆราชโจวานนี เอกอัครราชฑูลวาติกันประจำประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติและเดินทางมาเยี่ยมสังฆณฑลนครสวรรค์พร้อมกับร่วมพิธีเสกศูนย์อบรม Bonus Pastor และฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา   วันแรกของการเยี่ยมชม ทางสังฆมณฑลได้พาท่านสมณฑูลเยี่ยมวัดอัครเทวดาคาเบียน สันติสุข ซึ่งมีคุณพ่อมนตรี เพียรรุ่งเรือง เป็นเจ้าอาวาสให้การต้อนรับพร้อมกับ คุณพ่อพิทักษ์ ศิลาโครตหัวหน้าเขต ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับชมการแสดงจากนักเรียน หลังจากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ พร้อมกับชม การแสดงของนักเรียนในโรงเรียน หลังจากนั้นได้นำท่านไปสู่วัดเข็กน้อย ซึ่งมีคุณพ่อไพโรจน์เป็นเจ้าอาวาส พร้อมให้การต้อนรับร่วมกับคุณพ่อประเสริฐ สิทธิ หัวหน้าเขตและบรรดาคุณพ่อในเขต 2 โดยมีพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณเวลา 4 โมงเย็น หลังเสร็จจากมิสซาแล้วได้รับประทานอาหารเย็นพร้อมกับบรรดาชาวในเผ่าม้ง แล้วจึงเดินทางเข้าที่พักที่เขาค้อเพื่อชมทัศนียภาพและอากาศแจ่มใส่ และในวันเสาร์ที่ 23 ทางอาสนวิหารนักบุญอันนาได้จัดให้มีพิธีเสกศูนย์อบรม Bonus Pastor ขึ้นซึ่งศูนย์อบรมนี้ได้ตั้งอยู่ในเขตของอาสนวิหารนักบุญอันนา ทางคุณพ่อเจ้าอาวาสจึงได้เรียนเชิญท่านสมณฑูลร่วมเสกศูนย์อบรมในครั้งนี้ด้วย ท่านสมณฑูลเดินทางมา ถึงโรงเรียนเซนต์โยเซฟ นครสวรรค์เวลา 10.00น. โดยมีพระสงฆ์นักบวช นักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมกับการเชิดสิงโตซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการต้อนรับของชาวนครสวรรค์ ท่านสมณฑูลและพระคุณเจ้าพิบูลย์ ได้ให้อั๋งเปาแก่สิงโต หลังจากนั้นได้เริ่มพิธีเสกศูนย์อบรมก่อนที่ขบวนแห่งจะเข้าสู่พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณฉลองนักบุญอันนา และพิธีโปรดศีลกำลังตามลำดับ

                  การฉลองอาสนวิหารในวันนี้ มีบรรยากาศที่ดีท้องฟ้าแจ่มใส่ แม้ว่าดูแล้วเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตก มีบรรดาพระสงฆ์ร่วมพิธีประมาณ 20 องค์ มีคณะนักบวชจากคณะต่างๆ ร่วมงานเกือบ 100 ท่านมีบรรดาสัตบุรุษร่วมพิธีราวๆ 1500 คน การจัดเตรียมอาหารเป็นการร่วมมือร่วมใจกันระหว่านคนในหมู่บ้าน ทั้งวัด และโรงเรียน นอกจานั้นยังได้ทราบมาอีกว่า การฉลองวัดในแต่ละปีก็จะเป็นการร่วมญาติของคนในหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่ด้วยเพราะทุกคนต่างกลับมาเพื่อขอบคุณและขอพรในการดำเนินชีวิตทำงานที่ดี         หลังจากนั้นท่านสมรฑูลได้เดินทางไปเยี่ยมอารามที่นครสวรรค์ต่อเพื่อให้กำลังใจ และขอคำภาวนาจากบรรดาซิสเตอร์(ชีลับ)เพื่อการทำงานของท่านจะได้ประสบความสำเร็จได้อย่างดีและช่วยเหลือ พระศาสนจักรในประเทศไทยได้ด้วยดีต่อไป ขอท่านนักบุญอันนาช่วยวิงวอนเพื่อเราทุกคน