Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นการอคอยการเสด้จมาครั้งที่ 2 ของพระองค์ในวันสิ้นพิภพ       
      พี่น้องที่รัก ถ้าใกล้ถึงวันเกิดของคนที่เรารัก ยิ่งคนที่เรารักมากเท่าไหร่ เรายิ่งจะเตรียมจัดงานให้เขาอย่างดีที่สุด เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เขา

ในวันคริสตสมภพเราฉลองวันเกิดของพระเยซูเจ้า พระองค์ไม่ใช่แค่เป็นบุคคลที่เรารักเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงรักเราอย่างถึงที่สุด ทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทรงกอบกู้เราให้พ้นบาป

พระศาสนจักรจึงกำหนดช่วงเวลา4 สัปดาห์ ที่เราเรียกว่าเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เพื่อเตรียมใจเตรียมชีวิตของเราเพื่อสมโภชพระคริสตสมภพ ในพิธีกรรมเราจะเห็นว่า ในวันอาทิตย์ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เราจะไม่ขับเพลงพระสิริรุ่งโรจน์ (ซึ่งเป็นเพ ลงที่ทูตสวรรค์ร้องในวันพระคริสตสมภพ) เพื่อเราจะได้ร้องเพลงนี้อย่างสง่าและด้วยความชื่นชมยินดีในวันพระคริสตสมภพ

         เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าในภาษาละตินใช้คำว่า “Adventus” (หมายความว่ามาถึง) เรารอคอยการเสด็จมาถึงของพระเยซูเจ้า ไม่ใช่เฉพาะการบังเกิดของพระองค์เท่านั้น แต่ในเทศกาลนี้ยังเป็นการรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพ ระองค์ในวันสิ้นพิภพด้วย จึงเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เราไตร่ตรองถึงจุดหมายปลายทางในชีวิตของเรา ดำเนินชีวิตตามคำสอนและแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเรา เพื่อเราจะได้พร้อมต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์ในวันสุดท้า ยของชีวิตของเรา ในพิธีกรรมเราจะเห็นว่าพระสงฆ์ใส่อาภรณ์สีม่วง ซึ่งให้ความหมายถึงความหวังและการรอคอย แต่ก็ไม่ได้เน้นถึงขนาดที่ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการสำนึกผิด เป็นทุกข์กลับใจ  ดังเช่นช่วงเวลาสี่สิบวันในเทศกาลมหาพรต

       เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ายังมุ่งเชื้อเชิญให้เรามองดูชีวิต  และเลียนแบบคุณธรรมความดีของบุค คลที่พระเจ้าได้ทรงเลือก  และทรงเตรียมไว้เพื่อให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า ได้แก่ พระนางมารีอา นักบุญยอแซฟ นักบุญยอห์น บัปติสตา นักบุญเอลิซาเบท รวมทั้งท่านเศคาริยาห์ สำหรับบทควา มนี้อยากนำเสนอ นักบุญยอห์น บัปติสตา ผู้ประกาศ “การกลับใจ” ท่านได้กระตุ้นประชาชนให้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงชีวิตของตน เพื่อเหมาะสมที่จะพบพระเยซูเจ้าในพิธีกรรม พระวรสารของวันอาทิตย์ในเทศกาลนี้ในสัปดาห์ที่ 2 และ 3  จะกล่าวถึง  นักบุญยอห์น บัปติสตา ส่วนในวันธรรมดาพระวรสารเริ่มกล่าวถึงท่านตั้งแต่วันพฤหัสสัปดาห์ที่สอง

       พี่น้องที่รัก เมื่อพูดถึงการกลับใจ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของตน ทำให้พ่อคิดถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่เล่า ว่า มีชายหนุ่มคนหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเขามีชีวิตที่แย่ลง  และมีนิสัยที่ไม่ดีหลายประการ  เขารู้สึกว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่เข าจะปรับปรุงแก้ไขชีวิตของตน โชคดีที่เขาพบผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านหนึ่ง เมื่อทราบถึงความท้อใจของชายหนุ่มคนนี้ ผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้เล่าให้เขาฟังว่า  ชายคนหนึ่งมีลูกชายคนเดียว   วันหนึ่งบิดาเรียกลูกชายมาหาและบอกกับเขาว่า “ลูกเอ๋ย มองดูที่สวนของเรา มันเต็มไปด้วยวัชพืช และ พืชที่ไร้ประโยชน์ จงถางพืชที่ไร้ประโยชน์เหล่านี้” ลูกชายเมื่อมองเห็นสภาพของสวน เขากล่าวกับบิดาว่า “มันเป็นไปไม่ได้ที่จะปรับสภาพของสวนของเรา อย่าว่าแต่คนเดียวเลย ต่อให้มีคน 10 คนมาปรับปรุงสวนของเรา อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือน” บิดาพาลูกชายไปที่มุมหนึ่งของสวน หลังจากนั้นเขาบอกลูกชายของเขาว่า “ วันนี้ให้ลองกำจัดวัชพืชและกอหนามในพื้นที่ 50 ตารางฟุตที่กำหนดไว้เท่านั้น วันรุ่งขึ้นก็ถางวัชพืชเป็นพื้นที่อีก 50 ตารางฟุต และทำอย่างนี้ทุกวัน” เด็กชายเริ่มต้นทำงาน แต่ละวันเขาถางวัชพืชเป็นจำนวนไม่มากนัก   แล ะเมื่อเวลาผ่านไป 6  เดือน สวนก็อยู่ในสภาพที่ดีและเรียบร้อย “ดังนั้น ให้เรามาเริ่มปฏิรูปและฟื้นฟูชีวิตของเร าเถอะ” ผู้ศักดิ์สิทธิ์กล่าวกับชายหนุ่ม

         พี่น้องที่รัก เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าในปีนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะค่อยๆ แก้ไขปรับปรุงตัวข องเรา  ทำกิจการดี  เพื่อเราสมที่จะได้พบกับพระคริสตเจ้าในชีวิตนี้และชีวิตหน้าด้วยความชื่นชมยินดี

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ