Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2016

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา


วว 22:1-7………
1ทูตสวรรค์ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำแห่งชีวิต น้ำใสเหมือนแก้วผลึกไหลจากพระบัลลังก์ของพระเจ้าและของลูกแกะ 2ต้นไม้แห่งชีวิตขึ้นอยู่กลางลานของนครนั้นและบนสองฝั่งแม่น้ำ ต้นไม้เหล่านั้นออกผลสิบสองครั้งคือให้ผลเดือนละครั้ง ใบใช้เป็นยารักษาโรคของนานาชาติ


3คำสาปแช่งจะไม่มีอีกต่อไป พระบัลลังก์ของพระเจ้าและของลูกแกะจะอยู่ในนครนั้น บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะกราบนมัสการพระองค์ 4เขาจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ และจะมีพระนามของพระองค์บนหน้าผาก 5จะไม่มีกลางคืนอีกต่อไป เขาเหล่านั้นไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์อีก เพราะพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่องสว่างเหนือเขาทั้งหลาย เขาจะครองราชย์อยู่ตลอดนิรันดร
6ทูตสวรรค์กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ถ้อยคำเหล่านี้เป็นจริงเชื่อถือได้ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงดลใจบรรดาประกาศกทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาแจ้งให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์รู้ถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้า” 7พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราจะมาทันที” ผู้ที่ปฏิบัติตามถ้อยคำของการประกาศพระวาจาในม้วนหนังสือนี้ย่อมเป็นสุข

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “แม่น้ำแห่งชีวิต มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ”.... วันนี้พ่อขอเล่าถึงแม่น้ำแห่งอิสราเอล... แม่น้อสายน้อยๆที่ชื่อว่า “จอร์แดน”
o ประเทศอิสราแอล แผ่นดินปาเลสไตน์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นถิ่นทุรกันดาร ไม่มีน้ำ มีแต่ทะเลทรายที่เป็นภูเขาและก้อนหิน หาต้นไม้แทบไม่ได้เลยในบริเวณที่กันดาร
o แต่พ่อคิดว่าน่ามหัศจรรย์เมื่อพ่อไปที่อิสราแอลเพื่อนำกลุ่มนักบวช พระสงฆ์ และพี่น้องฆราวาสที่สนใจพระคัมภีร์ และอันที่จริงวันนี้ เวลานี้ พ่อกำลังเขียนบทเทศน์นี้ พ่อเขียนอยู่ในแผ่นดินอิสราเอล ณ ทะเลสาบกาลิลี
o แผ่นดินที่ด้านหนึ่งติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อีกด้านติดประเทศจอร์แดน หรือติดภูเขาที่เป็นทางยาวจากซีเรียไปจนถึงอาฟริกาที่เรียกว่า “ซีเรียนอาฟริกัน” ตลอดแนว
o เส้นทางรอยแยกที่เรียกว่า “ซีเรียนอาฟริกัน” นี้เป็นภูเขาสูงและลาดต่ำลงไปเรื่องในทะเลทราย แต่ทว่าที่ร่องเขาสองฝั่งมีทางไหลของ “น้ำ” สายน้ำเล็กๆที่ไม่เคยแห้งขาดน้ำเลย สายน้ำเล็กมากๆเมื่อเทียบกับเจ้าแม่น้ำที่บ้านเรา โขง หรือเจ้าพระยา... แม่น้ำจอร์แดนในอิสราเอลนี้ถ้าเปรียบกับบ้านเราน่าจะเป็นคลองเล็กๆ เล็กกว่าคลองหนองบัวหลังบ้านพ่อที่เจ้าเจ็ด
o แต่ที่น่าสังเกตและต้องประหลาดใจ น้ำสายนี้ไหลมาจากทางเหนือ คือหิมะที่ละลายมาจากภูเขาเฮอร์โมน สูงจากระดับน้ำทะเลสองพันกว่าเมตร มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี.. หิมะละลายลงมาเมื่อหมดฤดูหนาว กลายเป็นธารน้ำที่ไหลแรงมากเพราะความสูง จึงถูกเรียกว่า “จอร์แดน” (Jordan หรือ อิตาเลียนเรียกว่า Giordano) ชื่อ “จอร์แดน” มาจากรากอาราบิกโบราณ “(ฮีบรู: נהר הירדן‎ Nehar haYarden, อาราบิค: نهر الأردن‎ Nahr al-Urdun)” แปลว่า “ไหลเชี่ยวกราด” แม่น้ำสายนี้ยาวเพียง 251 กิโลเมตรเท่านั้น เกือบตลอดประเทศอิสราเอลปัจจุบัน เป็นสายธารเล็กๆ ไหลลงสูทะเลสาบกาลิลี กักเก็บเป็นทะเลสาบ และไหลออกลงใต้ผ่านทะเลทรายยูเดียไปจบที่ทะเลตาย...

• ความน่ามหัศจรรย์อยู่ที่นี่ครับ
o แม่น้ำเล็กแทบจะกระโดดขามได้นี้ คือ “สายเลือด สายชีวิต” แผ่นดินอิสราแอลทั้งหมดใช้น้ำจากสายน้ำเล็กๆนี่ ตลอดทางที่แม่น้ำนี้ไหลไปนับล้านๆปี ทำให้เกิดความชุ่มชื้น... เป็นที่ราบตลอดสองฝั่งน้ำเล็กๆกลายเป็นบริเวณที่มีน้ำในทะเลทรายและกลายเป็นที่ชุ่มชื่นที่สุด เพาะปลูกพืชพันธุ์อาหารได้ดีที่สุด เป็นชีวิตของประชาชน เป็นแหล่งน้ำของประชาชน
o พระเยซูเจ้าเองก็ใช้น้ำจากแม่น้ำสายนี้ตลอดชีวิตของพระองค์ (แม่น้ำนี้เล็กกว่าคลองหนองบัวหลังบ้านพ่อที่เจ้าเจ็ด) แต่น้ำจอร์แดน เย็น สะอาด ไหลผ่านจากภูเขาสูง จบในระยะสั้นๆ จบในทะเลตาย Dead Sea ไม่มีทางออกทะเลใหญ่ สะสมยาวนานนับล้านๆปี ละเหยไปในอากาศเพราะความร้อนแผดเผาในทะเลทราย จนทำให้เกิดเป็นทะเลที่น้ำจอร์แดนไหลมาลงยาวนานผ่านกาลเวลา จนน้ำในทะเลตายนั้นกลายเป็นทะเลเกลือที่เค็มที่สุดในโลก
o จากน้ำจอร์แดนที่จืดสนิท ทำไมจึงหยุดนิ่งและละเหยจนกลายเป็นเค็มจัดเป็นหลายเท่าของน้ำทะเลทั่วไป มีแร่ธาตุและสิ่งที่ดีๆจากแร่ธาตุที่มีคุณภาพมากที่สุด น้ำที่มีเกลือผสมอยู่เค็ม แน่น จนคนลงไปว่ายน้ำนั้นสามารถลอยตัวได้เพราะความแน่นของเกลือสบาย มีเกลือมากกว่าน้ำทะเลปกติสิบเท่า...
o จากน้ำจืดที่ไหลมาตลอดลุ่มน้ำจอร์แดนปลูกต้นไม้ได้มากมาย ผักผลไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกจริงๆ กะหล่ำปีหัวหนึ่งใหญ่กว่าที่บ้านเราสิบเท่าขึ้นไป... และน้ำจืด มีแร่ธาตุมหาศาล จนการศึกษาพบกว่า ดินแถวลุ่มน้ำจอร์แดนนี้ ดีที่สุดในโลก
o เพราะแม่น้ำจอร์แดนนี้ น้ำไหลผ่านแผ่นดินลุ่มน้ำยาวนาน ดินที่มีแร่ธาตุสูงกว่าแผ่นดินอื่นๆทั่วโลก ไม่ทราบว่าทำไม “สงสัยสมนามแผ่นดินพระพรและพันธสัญญา และแม่น้ำแห่งชีวิต” ดินอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำนี้มีแร่ธาตุถึงพันสองร้อยกว่าชนิด แม่น้ำนี้ (ควรเรียกว่าคลองเล็กมากกว่า) ทว่าเป็นแม่น้ำที่ทรงพลังแห่งการสร้างและให้ชีวิต แม้แต่พระเยซูพระอาจารย์เจ้าของเราก็ทรงใช้น้ำ อาบน้ำและแม้แต่ดื่มน้ำจากแม่น้ำนี้จริงๆ
o ความหมายของแม่น้ำจอร์แดนทางเทววิทยา... แม่น้ำจอร์แดนกลายเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธ์ เพราะพระเยซูพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ สูงสุด ได้เสด็จลงไปในแม่น้ำนี้เพื่อรับพิธีล้างจากยอห์น พระองค์เสด็จลงไปเพื่อรับพิธีล้าง คือ ชำระให้สะอาด ตามธรรมเนียมของยอห์น... แต่ทว่า ผลที่เกิดขึ้นนั้นกลับกัน คือไม่ใช่ยอห์นล้างบาปพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ไม่มีบาปเลย แต่ตรงข้าม ความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ลงสู่น้ำและเป็นบ่อเกิดของเครื่องหมายและน้ำแห่งศีลล้างบาป...
o แม่น้ำจอร์แดน กลายเป็น เครื่องหมายของ “ชีวิตและความรอดพ้น อีกทั้งความอุดมสมบูรณ์” สุดจะบรรยายได้

• ที่สุด เรื่องเล่าแม่น้ำจอร์แดนจบลงด้วยว่า พระเยซู พระคริสตเจ้า พระองค์มาแทนที่เครื่องหมายทุกอย่างที่พ่อเล่ามา
o พระองค์คือ ธารน้ำทรงชีวิต พระองค์คือชีวิต คือความสดชื่นของชีวิต และพระพรมากมาจากพระบิดา “ล้ำธารสดใสรินไหลจากองค์ทรงฤทธิ์ ลำธารศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ เหลือคณา คนให้กระหายความรักจากธารชีวา เชิญรีบเข้ามาพึ่งพาพระองค์”.... “ทูตสวรรค์ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำแห่งชีวิต น้ำใสเหมือนแก้วผลึกไหลจากพระบัลลังก์ของพระเจ้าและของลูกแกะ ต้นไม้แห่งชีวิตขึ้นอยู่กลางลานของนครนั้นและบนสองฝั่งแม่น้ำ ต้นไม้เหล่านั้นออกผลสิบสองครั้งคือให้ผลเดือนละครั้ง ใบใช้เป็นยารักษาโรคของนานาชาติ”

• พี่น้องครับ วิวรณ์จบลงด้วยการเทิดเกียรติพระเจ้าสูงสุด เป็นการยอพระเกียรติท้ายบทพระคัมภีร์ครับ (Doxology)
o พระเยซูเท่านั้นคือชีวิต
o พระองค์คือ ธารชีวิต
o ชีวิตของพระองค์คือบ่อเกิด (Fons) และจุดสูงสุด (Culmen) ของชีวิตเราคริสตชนทุกคนและของโลกนะครับ
1. จงเชื่อในพระองค์
2. จงรักพระองค์ และ
3. จงหวังในพระองค์เสมอไป
o เราจะเป็นเหมือนอุทยานที่มีน้ำเลี้ยงตลอดไป
o พระองค์เป็นดังแม่น้ำยิ่งใหญ่เหนือแม่น้ำทั้งหลาย ทรงเป็น “น้ำทรงชีวิต” ความรอดของเรา
o ขอสันติสุขและพระพรอยู่กับท่านตลอดไป....
o วันจันทร์หน้าเราอยู่ในเทศกาลใหม่แล้ว พรุ่งนี้วันอาทิตย์ในปีพิธีกรรมใหม่ ปี A เริ่มเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าอีกครั้งนะครับ
o พ่อขอพระพรแห่งชีวิต ขอพระองค์เป็นธารน้ำทรงชีวิตหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกท่านตลอดไป....พระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ
o ขอส่งท้ายปีพิธีกรรมเก่า จบปีครับ พรุ่งนี้ขึ้นปีใหม่ของพิธีกรรมพระศาสนจักรครับ ขอส่งท้ายด้วยคำจากวิวรณ์ครับ
“อาเมน ข้าแต่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด
ขอพระหรรษทานของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด อาเมน”
ขอสรรเสริญพระเจ้ากับพี่น้องเพื่อนๆคริสตชนทุกคนตลอดไป

Search

Latest Update!!!

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ