00 ฉลองวดหวยใหญ

เชิญร่วมฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ในวันอาทิตย์ที 2 เมษายน 2017 เวลา 10.00 น.