คายคำสอนปแป

เชิญร่วมค่ายคำสอนฤดูร้อนปูแป้ ณ วัดนักบุญเปาโล บ้านสามหมื่นทุ่ง ในวันที่ 3-9 เมษายน 2017