00

จิตอาสาคาทอลิก/เวทีถอดบทเรียนคณะทำงาน 8 พื้นที่ บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ ผู้บริหารโครงการ จัดประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การทำงานโครงการจิตอาสาคาทอลิกฯ  ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

เกิดผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงจิตใจคน ทำให้เกิดคน เป็นจิตอาสาในพื้นที่300 คน ที่มีใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมมากขึ้น สมาชิกบอกว่าทำแล้วมีความสุข ได้ช่วยคนมากเท่าไร ก็มีความสุขมากยิ่งขึ้น ผลการประเมินจากการถอดบทเรียนใน 8 พื้นที่ ได้ผล 90% ของการทำงานในพื้นที่ ทุกกลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม เชิงนโนบาย เชิงสังคมได้นวัตกรรมใหม่ที่สัมผัสได้จริงในเชิงประจักร สุดท้ายเราจะปิดโครงการ แสดงผลงานที่ จ.นครสวรรค์ในวันที่ 29 เม.ย 60 พบกันใหม่ ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย