0000000

พิธีเสกและฉลองวัดนักบุญมาร์โก ก้าวเจริญพร กำแพงเพชร โดย พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2017 มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีฉลองจากที่ต่างๆ

 วัดเซนต์นิโกลาส วัดยอแซฟพิจิตร ่สามเณรเล็กจอห์นปอล นครสวรรค์ และชุมชนจากที่ต่างๆ โดยมีคุณพ่อประเสริฐ สิทธ เจ้าอาวาส เป็นผู้ปรับปรุงบูรณะ และมีอธิการบุญชอบ หัวใจ สภาวััดและโรงเรียนยอแซฟพิจิตร เป็นผู้สนับสนุนการบูรณะครังนี้ ชุมชนนี้มีอายุประมาณ 40 ปี โดยคุณพ่อปีแอร์ ลาบอรีเป็นผู้มาอภิบาลสัตบุรุษทีย้ายมาจากโคราช และสร้างวัดหลังแรกขึ้น เมื่อ ปี 2525 (35 ปีที่แล้ว) และชุมชนนี้ ก็ขยายตัว และได้ริเริ่มบูรณะปรับปรุงขึ้น เมื่อปี 2016 จนถึงวันฉลองและเสกวัดในวันนี้ ขอขอบคุณชุมชนวัดและโรงเรียนยอแซฟพิจิตร ที่จัดเตรียมงาน,ก๋วยเตี๋ยว และจัดของขวัญมาสร้างสีสันในวันนี้ รวมมั้งชมชนบ้านก้าวเจริญพร ที่ได้จัดเตรียมงานอย่างแข็งขัน จัดเตรียมอุปกรณ์ เต้นท์ โต๊ะเก้าอี้ เครื่องเสียง รวมทั้งจัดเตรียมอาหารไว้ต้อนรับผู้มาร่วมฉลองในวันนี้ (เครดิต ภาพ วัดยอแซฟพิจิตร)

\

\

\