002

ฉลอง 50ปี สังฆมณฑลนครสวรรค์ และบวชพระสงฆ์ใหม่ สังฆานุกร ยอห์นสมศักดิ์ แสนยากุล ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราช ยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน ณ วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก และมีงานชุมนุมเยาวชน ครูคำสอน และผู้ประกาศข่าวดีสังฆมณฑลด้วย พร้อมชมนิทรรศการกระแสเรียก ประวัติความเป็นมาของวัดและสังฆมณฑลนครสวรรค์50ปีที่ผ่านมา