08

พ่อ...หมอสาธารณสุข...กลุ่มผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ.โอกาสนี้ได้ให้ความช่วยเหลือพื้นฐานตามความจำเป็น..

 .อาจเป็นเพียงสิ่งเล็กๆที่เราได้แบ่งปัน...อย่างน้อยคำพูดดีๆและกำลังใจเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญในวันที่มีความยากลำบากของชีวิต...ถึงพวกเขาไม่ใช่คริสตชนแต่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เมื่อ 08-04-2017 (เครดิต วัดน.ลูกา บางขาม)