Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

000

ประชุมคณะทำงานฝ่ายสังคมของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ฝ่ายสังคมสังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดประชุมที่ปรึกษาและทีมคณะทำงานโครงการด้านการพัฒนาสังคม คาริตัสของมิสซัง ประธานการประชุม โดยพระสังฆราช (มุขนายก) พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุข 

 พร้อมคณะบาทหลวงและเจ้าหน้าที่ด้านสังคมของสังฆมณฑล  เพื่อติดตามวางแผนงาน และขยายงานกิจกรรมและโครงการ ในพื้นที่ชุมชนและวัดต่างๆ โดยเน้นทำเพื่อชุมชน โดยชุมชน และของชุมชน เป็นต้น เช่น มหาพรตงดเหล้าบุหรี่ คนพิการ และโครงการใหม่ๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ และเน้นไปที่จัดลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เก็บร่องรอยรายงาน และจัดทำสรุปส่งเป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ รวมทั้งวางแผนกำหนดสัมมนาแกนนำต้นแบบผู้ร่วมกิจกรรม มหาพรตงดเหล้าบุหรี่ในต้นเดือนกันยายนนี้ เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2017 ณ สำนักมิสซังนครสวรรค์ 

002 2

23

56

78

1012

1422

2324

 

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ