Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

 

000000

ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย   พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย (ประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ)  (บาทหลวงทศพร นารินรักษ์ เจ้าอาวาสวัด) พร้อมรณรงค์งดเหล้าบุหรี่ โครงการการมหาพรตงดเหล้าบุหรี่ วิถีคาทอลิกไทย มอบถุงยังพีชให้พี่น้องกลุ่มชาติทีาพันธุ์ที่อยู่ในภาวะลำบาก (กลุ่มผู้สูงอายุ,เด็กด้อยโอกาส,ผู้พิการ) เป็นจำนวน 300 ชุด ณ วัดพระมารดานิจจานึเคราะห์ เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  18 พ.ย. 2560 

 23658892 369526530140249 2169418975450583128 n

23659129 369527146806854 6466346168097941179 n

23659439 369526953473540 7228919073552874103 n

23722234 369526553473580 156252393145858834 n

23722412 369526860140216 2472304087327474219 n

23561384 129396261077793 9183081200521235472 n

08

23658617 129396611077758 8683754792951573764 n

1511060650631

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ