Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

00000

ร.ร.ยอแซฟพิจิตร เปิดห้องเรียนกลางแจ้งให้นักเรียน ได้รับไออุ่นจากแดด  ผู้สื่อข่าว onbnews จังหวัดพิจิตร รายงานว่า คณะครูอาจารย์โรงเรียนยอแซฟ  ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ต้องใช้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9    ของโรงเรียน เปิดเป็นห้องการสอนการเรียนการสอนแทน ในอาคารเรียน 

 หลังอุณหภูมิที่มีการลดลง เหลือ 13-14 องศาเซลเซียส  ทำให้เกิดอากาศที่หนาวเย็นโยเฉพาะตอนเช้า ซึ่งทางคณะครู จึงได้นำนักเรียน ระดับประถมศึกษา พร้อมอุปกรณ์การสอน วิชาศิลปะ และ วิชาความรู้เกษตร ออกให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนการสอน ภายนอกอาคาร เพื่อรับไออุ่นจากแสงแดด สร้างความอบอุ่นในร่างกายและสร้างภูมิคุ้มกันการเจ็บป่วยของเด็ก  สำหรับการเรียนการสอนนอกอาคารเรียนโรงเรียนส่วนใหญ่ ในจังหวัดพิจิตร จะอาศัยช่วงเวลาเช้า ในการทำกิจกรรม และถือว่า เป็นผลทางอ้อม ที่จะทำให้เกิดความอบอุ่นจากแสงแดด  ในช่วงอากาศหนาว นอกจากนี้ เป็นการสร้างความตื่นตัว และ แปลกใหม่ให้กับนักเรียน แทนการเรียนหนังสือในอาคาร เสริมสร้างร่างกายให้ความแข็งแรง และเมื่อเด็กๆ มีร่างกายที่แข็งแรงก็จะไม่เจ็บป่วยง่าย ทำให้การเรียนรู้ในวัยเรียนมีประสิทธิภาพอีกด้วย Credit: onbnews 

3359

4300

5263

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ