ฉลองบ้านเณรจอห์นปอล วันที่ 9 ธันวาคม 2560  พระคุณเจ้ายอแซฟพิบูลย์  วิสิฐนนทชัย เป็นประธานในพิธี ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์สังฆมณฑลนครสวรรค์   และมีสัตบุรุษมาร่วมเฉลิมฉลองบ้านเณรจอห์นปอล นครสวรรค์ มีกิจกรรมจัดนิทรรศการของเยาวชนเขต 1 และกีฬาฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ระหว่างน้องเณร-บราเดอร์ และพระสงฆ์...