Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

ข่าวดี ก่อนแห่ใบลาน มาระโก 11:1-10 (ระหว่างมิสซา มาระโก 14:1 – 15:47)

พระเมสสิยาห์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

" คำสอน ข้างถนน "

Image result for อาทิตย์ใบลาน

(1) เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้ามาใกล้กรุงเยรูซาเล็ม ที่หมู่บ้านเบธฟายีและเบธานี ใกล้กับภูเขามะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้ศิษย์สองคนไป (2) ตรัสแก่เขาว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านข้างหน้า เมื่อเข้าไปแล้ว ท่านจะพบลูกลาตัวหนึ่ง ผูกอยู่ ยังไม่มีใครเคยขี่ลาตัวนั้นเลย จงแก้เชือกและจูงมันมาเถิด (3) ถ้ามีผู้ใดถามว่า ‘ทำไมท่านจึงทำเช่นนี้’ จงบอกเขาว่า ‘พระอาจารย์ต้องการใช้

มัน และจะส่งกลับคืน มาให้ทันที’” (4) ศิษย์ทั้งสองคนออกไป พบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ที่ประตูด้านนอกบน ถนน ขณะที่เขากำลังแก้เชือก (5) บางคนที่ยืนอยู่ที่นั่นถามว่า “ทำอะไรกัน แก้เชือกลูกลาทำไม” (6) ศิษย์ทั้งสองคนก็ตอบตามที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ เขาจึง ยอมให้นำลูกลาไป (7) ศิษย์ทั้งสองคนจูงลูกลามาถวายพระเยซูเจ้า ปูเสื้อคลุมของ ตนบนหลังลา พระองค์จึงทรงลูกลาตัวนั้น (8)คนจำนวนมากปูเสื้อคลุมของตน ตามทาง บางคนปูกิ่งไม้ซึ่งตัดมาจากทุ่งนาด้วย (9) พวกที่เดินไปข้างหน้า และผู้ที่ ตามมาข้างหลังต่างโห่ร้องว่า “โฮซานนา ขอถวายพระพรแด่ผู้มาในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า (10) ขอพระพรจงมีแด่พระอาณาจักรที่กำลังจะมาถึงของกษัตริย์ดาวิด บรรพบุรุษของเรา โฮซานนา ณ สวรรค์สูงสุด" (11) พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุง เยรูซาเล็ม เข้าไปในพระ

วิหาร เมื่อทอดพระเนตรสิ่งต่าง ๆ โดยรอบแล้ว พระองค์ก็ เสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานี พร้อมกับอัครสาวกสิบสองคน ขณะนั้นเป็นเวลาค่ำแล้ว

เมื่อเรามีความเชื่อ มั่นใจ และมั่นคง

1 เรามาคิดถึง .... โอกาสดีที่เราจะคิดถึงกระแสเรียก ทุกชีวิตเป็นกระแสเรียกครับ ไม่ใช่เฉพาะ พระสงฆ์นักบวชเท่านั้นที่ได้รับกระแสเรียก แต่เราทุกคนได้รับกระแสเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม และหลังสังคายนาวาติกันที่ 2 ก็คือเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว ที่เรามีการปฏิรูป ข้อคำสอนของพระศาสนจักร ปรับเปลี่ยนพิธีกรรม ฯลฯ ... คำสอนของสังคายนาวาติกันที่ 2 บอกกับเราชัดเจนถึงบทบาทของกระแสเรียก ทุกชีวิตคือกระแสเรียก ทุกชีวิตถูกเรียกไปสู่ความ ศักดิ์สิทธิ์ .... เราทุกคนไม่เว้นใครเลย ต้องมีความมั่นคง และยืนหยัดในหน้าที่ที่ตนได้รับตาม การเรียกของพระเจ้า ตามบทบาทที่ตนได้รับ สำคัญที่สุดคือความมั่นคงในความเชื่อ และ

2 วันนี้มีเรื่องเล่า

บนดอย...
พระสงฆ์ชาวฝรั่งเศส ทำงานแพร่ธรรมกับชนเผ่าปกาเกอะญอ ท่านมุ่งมั่นฟันฝ่า
และทำงานไม่รู้เหน็ดเหนื่อย
ท่านเดินทางไปทุกที่ที่มีผู้คน เพื่อเฝ้าประกาศความรักของพระคริสตเจ้า
และไม่หยุดนิ่งที่จะสอนความเชื่อให้คริสตชน
งานเล็กใหญ่ ท่านไม่เกี่ยง จะบุกป่า ฝ่าดง ลุยน้ำ เดินเขา ท่านไม่เคยปริปากบ่น 
วันหนึ่งท่านเดินทางไปกับครูคำสอน .... เป้าหมายข้างหน้าคือค่ายผู้ลี้ภัยใกล้ฝั่งพม่า 
ในช่วงเวลาที่มีเสียงระเบิดอย่างสม่ำเสมอ ... ตอนขาไปไม่มีเหตุเภทภัยแต่อันใด 
ครั้นเมื่อจะกลับ เสียงระเบิดดังขึ้น 
และนี่เป็นความห่วงใยของผู้คน รวมทั้งครูคำสอน ... แต่คุณพ่อยืนยันคำเดียวว่าจะกลับ 
เพราะท่านมีงานสำคัญรออยู่คือการเดินทางไปเข้าเงียบที่สำนักมิสซัง .... 
ท่านตัดสินใจเดินทางกลับทั้งๆ มีคนดึงรั้ง ดึงเสื้อไว้ไม่ให้พ่อกลับ

เพราะกลัวว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของพ่อ ... แต่คุณพ่อเลือกที่จะกลับ ... อาศัยวิชาทหารที่ เรียนมาสมัยอยู่ที่ฝรั่งเศส 
ทำให้สามารถหมอบหลบระเบิดได้ทุกลูกอย่างไม่กลัวภัย ไม่คิดหวง ชีวิตของตน .... 

เรื่องนี้อาจจบลงแบบธรรมดาที่สุด ผมเองก็คิดว่าการเข้าเงียบมันสำคัญขนาดนั้นเลยหรือถึงต้อง แลกด้วยการเดินทางเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ... เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ที่ทำงาน บนดอยในสังฆมณฑลนครสวรรค์

คุณพ่อท่านนี้คือ คุณพ่อยอแซฟ แกงตาร์ด ท่านเห็นความสำคัญของการเข้าเงียบเพื่อภาวนามาก ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความเชื่อของท่าน ...

3.

ที่เล่าเรื่องนี้เพราะทำให้เห็นความมั่นคงในความเชื่อ .... คนที่มีความเชื่อคือคนที่กล้าหาญ ไม่กลัวภัยใดๆ ทั้งสิ้น และอย่างที่บอกตั้งแต่ต้น วันนี้เราคิดถึงกระแสเรียก เราทุกคน ได้รับกระแสเรียกตามฐานะของตน และสิ่งที่สำคัญคือความมั่นคงในหน้าที่ตนได้รับ อาศัยความ เชื่อศรัทธา เราจะมั่นคงในกระแสเรียก

Image result for ใบลาน ศักดิ์สิทธิ์

เราเห็นรูปแบบการเป็นผู้นำของพระเยซูเจ้า ผู้นำที่มีความมั่นคง และเชื่อในพระประสงค์ของพระบิดา ยอมลบล้างความผิดพลาดบกพร่องของเราผ่านทางไม้กางเขนของพระองค์ เราได้ยินคำท้าทาย ที่บอกว่า “ทำไมพระองค์ไม่ยอมลงจากไม้กางเขน ถ้าเป็นพระเจ้าจริง ก็ลงมาซิ” ถามว่าเป็นพระเจ้าจะลงจากไม้กางเขนได้ไหม คำตอบคือได้ครับ แต่พระองค์เลือกที่จะไม่ลงจากไม้กางเขน เพราะเชื่อตามที่พระบิดาได้วางแผนการแห่งความรอดไว้ ตรงนี้เป็นบทเรียน สำหรับเรา ที่เราจะยอมรับในไม้กางเขนของตนเองด้วย พระเยซูเจ้าได้รับสิริรุ่งโรจน์ ได้รับชัยชนะ อาศัยไม้กางเขน เราก็เช่นเดียวกัน ในชีวิตของการเดินตามกระแสเรียก เป็นชีวิตของการเดินตามเสียงน้ำพระทัย และเป็นชีวิตที่ต้องประสบพบเจอความยากลำบาก จากเรื่องบนดอยที่ผม เล่าไปแล้ว ความยากลำบาก อันตราย ความทุกข์ยาก อันเป็นไม้กางเขน คุณพ่อผ่านไปได้ เพราะความเชื่อในพระเจ้า พระเยซูเจ้าเองเช่นกัน อาศัยความเชื่อ วางใจในพระบิดา ก็ทำให้ พระองค์ผ่านไม้กางเขน และได้ชัยชนะ เราเองที่เป็นคริสตชนก็เช่นกัน อย่าลืมที่จะแบกรับไม้ กางเขน ที่เป็นความทุกข์ยากในชีวิตของเรา และผ่านไม้กางเขน ด้วยความเชื่อ ....

 

ในกระแสเรียกคริสตชนของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ นักบวช หรือในครอบครัวพี่น้องเองก็เหมือนกัน ทุกคนประสบความทุกข์ยากในชีวิตเหมือนกันทั้งหมด ที่จริง แล้วทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดแหละครับ ทุกคนมีความทุกข์เหมือนกัน ถ้าเราเอาชีวิตเราไปเทียบกับคนอื่น ดูเหมือนว่าเขาไม่ทุกข์ แต่ที่จริงแล้วหนีไม่พ้นความทุกข์ยากทั้งนั้น อาจจะมีความทุกข์คนละอย่างสองอย่างที่ไม่เหมือนกัน แต่อย่าลืมครับพี่น้อง เราผ่านความทุกข์อันเป็นกางเขนของเรา ด้วยแบบอย่างของพระเยซูเจ้า พระองค์ผ่านไปได้เพราะมีความเชื่อ ... เราเองก็เช่นกัน

เราจะผ่านความทุกข์ไปได้เพราะมีความเชื่อ ..... พูดแบบนี้อาจเป็นนามธรรม ความเชื่อ ต้องแสดงออกเป็นรูปธรรม ที่เราจะเสริมสร้างความเชื่อที่เรามีในพระเจ้า ด้วยการสวดภาวนา วอนขอ และด้วยกิจการที่ดีของเราต่อเพื่อนพี่น้อง

ขอพระวาจาของพระเจ้า แบบอย่างการเป็นผู้นำผ่านทางไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า ที่ผ่านมาเพราะความเชื่อวางใจในพระบิดาเจ้า เป็นแบบอย่างสำหรับเราที่จะผ่านความทุกข์ยากในชีวิตของเราด้วยความเชื่อศรัทธาที่เรามีต่อพระเจ้าด้วยเช่นกัน เป็นกำลังใจให้พี่น้องเอาชนะความทุกข์นั้นให้ได้ แต่พี่น้องครับ ในขณะที่เราคิดอยากจะเอาชนะให้ให้ผ่านพ้นไป หรือไม่ให้เกิดอุปสรรคใดๆ ในชีวิต บางทีการมีความเชื่อไม่ได้ทำให้เราผ่านความทุกข์ยากไปได้ แต่ความเชื่อกลับ เป็นการทำให้เรายอมรับความทุกข์ยาก และอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ เพราะเราเชื่อว่าเรามีพระเจ้า พี่น้องครับใครชนะได้ หรือใครที่ยอมรับกับอุปสรรค และอยู่กับมันได้ก่อน ก็อย่าลืมแบ่งปันให้พี่น้องรอบข้างฟัง หรือมาเล่าให้ผมฟังก็ได้ เราจะเสริมศรัทธาในกระแสเรียกของกันและกันต่อไป

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน
คำสอน ข้างถนน
www.kamsornway.blogspot.com

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ