5

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนอกชุมชน  26/2/61พ่อสุรเดช กิจเจริญ  สมาชิกกองทุนนักบุญอันตน ตัวแทนครูและนักเรียน ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนอกชุมชน...ก่อนที่ จะออกไปปฏิบัติภารกิจ เราฟังพระวาจา สวดภาวนา และไตร่ตรองร่วมกัน...งานของพระ...ทำด้วยรัก...ไม่มีเงื่อนไขใดใดทั้งสิ้น  Credit :  วัดนักบุญลูกาจ.ลพบุรี.

 

 

 12

36

1028168236 915992428559731 4812496313289198613 n

28276948 915992275226413 145513157543164934 n28167819 915992598559714 7863758504487774935 n