2

 

นักเรียนรับทุนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน  บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ ผู้ช่วยพระสังฆราช ฝ่ายสังคม วันนี้ได้นัดหมายผู้ปกครอง ให้นำเด็กชาวเขามาส่งที่ศูนย์ ฯเพื่อเตรียมตัวเด็กกลุ่มชาติพันธ์ุ จบ ม.3 ที่ได้สอบคัดเลือก "ทุน" โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน สอบได้ 

  11 คน สละสิทธิ์2 คน เหลือไปเรียน 9คน ที่จะไปต่อ ม.4-ม.6 จนจบหลักสูตร ผมได้ประชุมเด็กๆ ร่วมกับผุ้ปกครอง ได้ขอให้เด็กทุกคนตั้งใจเรียนให้จบ ม.6 ให้มีความอดทน ให้พยายาม ให้ทำจนสำเร็จ เพื่อให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ ตัวเราเองก็ภาคภูมิใจด้วย ขอเป็นกำลังใจให้เด็กทุกคนก้าวหน้าในการศึกษาทุกคนนะครับ  วันที่ 25 มีนาคม 2561

34

529314026 2021480361427284 3414036573174844687 n

29512436 2021480401427280 7080007404850662590 n29512684 2021480171427303 2193111120021248368 n

29513202 2021480121427308 1598784285312871512 n6