3

เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการผู้ยากไรั บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธ์ุ เลขาธิการและสมาชิกจิตอาสาทั้งหมด 7 คน ออกเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการผู้ยากไรั ได้นำข้าวสาร อาหารแห้งไปมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย วันนี้ได้มาเยี่ยม 

 45

67

29511445 2021655288076458 9035366916529648533 n29512324 2021655501409770 2423510101872205267 n

29572833 2021655374743116 6509693575448667521 n29542732 2021655611409759 9096568162633871057 n