17

ผู้แทนพระสังฆราช​คุณพ่อประเสริฐ​ หินฝนทอง​

 

ทำปัสกาและเยี่ยมชาวบ้านหมู่บ้านห้วยดอกเกี๋ยง ณ วันที่ 5 เมษายน 2018

15

14

13

12