1

มอบของช่วยเหลือกลุ่มแรงงานพม่า(ชาวไทยใหญ่)

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ทางศูนย์มิสซังได้ลงเยี่ยมแรงงานพม่า(ชาวไทยใหญ่) โดยมีคุณพ่ออรรถพล เซ็งหลี และเจ้าหน้าที่ของมิสซัง ได้มอบอาหาร พร้อมทั้งพบปะพูดคุยให้กำลังใจ 

3

4

2