Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

IMG 20190809 100850

ออกเยี่ยมชาวบ้านหมู่บ้านห้วยเหลือง

และหมู่บ้านต้นมะม่วง

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2019 บาทหลวงอรรถพล เซ็งหลี, บราเดอร์ณัฐพงษ์ พรหมทอง และเจ้าหน้าที่มิสซัง ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านห้วยเหลือง หมู่บ้านห้วยเหลือง อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อจัดกิจกรรมวันแม่ให้กับเด็กนักเรียน โดยเดินทางไปถึง  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2019 ได้จัดกิจกรรมซ้อมเพลงวันแม่ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนและเตรียมงานวันแม่ร่วมกับคณะครุ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2019 ณ โรงเรียนห้วยเหลือง มีการร้องเพลงและการแสดงของนักเรียน ทางมูลนิธิคาทอลิกนครสวรรค์ได้มอบอุปกรณ์การเกษตรให้กับทางโรงเรียนและแจกของให้กับนักเรียนและคุณแม่ของนักเรียน หลังพิธี มีการทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในช่วงบ่าย ได้มีการออกเยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้านในหมู่บ้านห้วยเหลืองพร้อมกับเยาวชนในหมู่บ้าน เพื่อแจกของบริจาคให้กับผู้สูงอายุและเดินทางไปหมู่บ้านต้นมะม่วง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2019 เพื่อจัดงานวันแม่ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและออกเยี่ยมพร้อมแจกของบริจาคให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านต้นมะม่วง

IMG 20190808 145644

IMG 20190808 145651

IMG 20190809 093717

IMG 20190809 101246

IMG 20190809 124426

IMG 20190809 125025

IMG 20190809 125556 1

IMG 20190809 144738

IMG 20190809 144817

IMG 20190809 145554

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ