ขอเชิญ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสเสกสุสานอาสนวิหารนักบุญอันนา

< 1 นาที

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสเสกสุสานอาสนวิหารนักบุญอันนาวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 10:00 น.

(พิธีมิสซาในวัด จากนั้นมีวจนพิธีกรรมที่สุสาน)

Related Post

เรื่องล่าสุด