หน้าแรกVideoย้อนหลังต่างๆพิธีบวชพระสงฆ์ของ สังฆานุกร ยอแซฟ นนท์ชัย สุวรรณ

พิธีบวชพระสงฆ์ของ สังฆานุกร ยอแซฟ นนท์ชัย สุวรรณ

-