มิสซาขอบพระคุณ โอกาส 100 วัน การจากไปของคุณพ่อเปโตร ประพันธุ์ กลัมพัก

< 1 นาที

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2022 … คุณพ่อยอห์น บัปติส รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ เป็นประธานพิธีมิสซาโอกาสครบ 100 วัน การจากไปของคุณพ่อเปโตร ประพันธุ์ กลัมพัก ณ วัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข เพชรบูรณ์

ขอคำภาวนา สำหรับ คุณพ่อเปโตร ประพันธุ์ กลัมพัก … ขอพระเจ้ารับดวงวิญญาณของท่านในอ้อมพระหัตถ์ด้วยเทอญ

Related Post

เรื่องล่าสุด