หน้าแรกVideoย้อนหลังต่างๆสงฆ์ใหม่ดินแดนพระสัญญา ... สังฆานุกร ยอแซฟ นนท์ชัย สุวรรณ

สงฆ์ใหม่ดินแดนพระสัญญา … สังฆานุกร ยอแซฟ นนท์ชัย สุวรรณ

-

ประวัติสังฆานุกรผู้ที่ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ สังฆานุกร ยอแซฟ นนท์ชัย สุวรรณ