อาลัยรัก ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนเครือสารสาสน์

< 1 นาที

สังฆมณฑลนครสวรรค์ ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัวยงค์กมล กับการจากไปของ อ.พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนเครือสาร์สาสน์ ในการนี้ พระคุณเจ้าพิบูลย์ ได้เขียนคำไว้อาลัยใจความว่า

ที่ นว 40/2021

คำไว้อาลัย

แด่ ยอห์น บอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล

“ผู้ที่มีความเชื่อในองค์พระคริสตเจ้าแม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต” (ยน 11:25)

         สังฆมณฑลนครสวรรค์ ขอแสดงความไว้อาลัยกับการจากไปของ ยอห์น บอสโก พิบูลย์        ยงค์กมล …. ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจงาม ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ยากไร้ เด็กกำพร้า ท่านมีเมตตา ให้โอกาสกับเด็กนักเรียนเหล่านี้เสมอ การให้การศึกษาที่ดี ส่งเสริมความรู้ด้านดนตรี สอนให้นักเรียนมีจิตใจโอบอ้อมอารี คือชีวิตท่านที่ได้ทุ่มเทเพื่อการสอนให้นักเรียนได้รับคุณค่าความรักจากพระเจ้า ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารระดับสูงท่านยังสอนด้วยตนเอง โดยเฉพาะได้สอนดนตรีให้กับเด็ก ๆ อยู่เสมอ 

         สังฆมณฑลนครสวรรค์ ขอขอบคุณ อาจารย์พิบูลย์ เป็นอย่างมาก ที่ท่านได้มีเมตตารับเด็กนักเรียนยากไร้-ยากจน โดยเฉพาะเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ที่บาทหลวงรังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ ได้อบรม และประสานในการนำเด็ก ๆ จากศูนย์ตามโบสถ์ต่าง ๆ ของบาทหลวงในสังฆมณฑลนครสวรรค์ เพื่อให้ได้เรียนในโรงเรียนของท่าน พวกเรารู้สึกซาบซึ้ง ในน้ำใจดีของท่าน ที่ท่านได้มีเมตตาต่อเด็ก ๆ กลุ่มชาติพันธุ์ในสังฆมณฑลนครสวรรค์ด้วยดีตลอดมา 

         ด้วยความดีที่ท่านได้ทำตลอดชีวิต ขอพระเจ้าโปรดเมตตาดวงวิญญาณของท่าน ให้ไปอยู่ในสรวงสวรรค์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเทอญ 

Related Post

เรื่องล่าสุด