เข้าเงียบพระสงฆ์สังฆมณฑลนครสวรรค์ และพิธีเสกน้ำมัน ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา

2 นาที

เมื่อวันที่ 13 และ 14 เมษายน 2022 ได้มีการประชุมเข้าเงียบของพระสงฆ์ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดยพระสังฆราช พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ พระสังฆราช จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง ซึ่งอดีตท่านได้เคยเป็นประมุขแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ พร้อมทั้งบรรดาพระสงฆ์ของสังฆมณฑล

ในการประชุมเข้าเงียบของพระสงฆ์ได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในสังฆมณฑล เนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ 14 เมษายน 2022 เวลาประมาณ 10:00 น. พิธีเสกน้ำมัน

ในการเข้าเงียบได้มีการประชุมกันระหว่างพระสงฆ์ในสังฆมณฑลเพื่อได้แบ่งหน้าที่กันเพื่อทำงานของพระ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ไปตามผลของการประชุมเพื่อให้งานได้เป็นไปได้ด้วยดีจึงมีรายงานการประกาศโยกย้ายของพระสงฆ์ในสังฆมณฑลนครสวรรค์มีดังนี้…

Related Post

เรื่องล่าสุด