โรงเรียนในสังฆมณฑล

โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา

ที่อยู่100 ม.9  ต.น้ำร้อน อ. วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์   67130 เบอร์โทรศัพท์0-5679-1797เบอร์โทรสาร0-5679-1797websitehttp://www.saintgabriel-church.com

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ที่อยู่228 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000เบอร์โทรศัพท์0-5530-2618  (ธุรการ) 0-5521-0396เบอร์โทรสาร0-5530-2618websitewww.saintnic.ac.th

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด