Life

พระวาจาของพระเจ้า 26/11/2021

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา ลก 21:29-33 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังว่า “จงมองดูต้นมะเดื่อ และต้นไม้ทั้งหลายเถิด...

พระวาจาของพระเจ้า 16/11/2021

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา ลก 19:1-10   เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองเยรีโคและกำลังจะเสด็จผ่านเมืองนั้น ชายคนหนึ่งชื่อศักเคียส เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีเป็นคนมั่งมี...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด