Life

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2022 (วันเสาร์ สัปดาห์ที่13 เทศกาลธรรมดา)

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 9:14-17)  เวลานั้น บรรดาศิษย์ของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “ทำไมพวกเราและพวกฟาริสีจำศีลอดอาหาร...

วันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2022

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 9:1-8) เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือข้ามฝั่งกลับมายังเมืองของพระองค์ ทันใดนั้น มีผู้หามคนอัมพาตคนหนึ่งนอนบนแคร่มาเฝ้าพระองค์ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของเขา...

นั่งหลังพวงมาลัย ตามติดภารกิจพระคุณเจ้า

1 ภาพนานมาแล้วที่พระคุณเจ้าพิบูลย์ ถือไม้เท้าที่เป็นไม้ธรรมดา เดินนำหน้าเด็ก ๆ เมื่อนานมาแล้ว พร้อมเรื่องราวในวันนั้น ผมเคยเขียนเรื่องนี้...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด