คำสอนชีวิต

รำพึงพระวาจากับคำสอนประจำวัน พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 15:9-11)  ...

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

“ชีวิตนิรันดร คือ การรู้จักพระองค์ พระเจ้าแท้จริงแต่พระองค์เดียวและรู้จักผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา คือ พระเยซูคริสตเจ้า” (ยน...

รำพึงพระวาจากับคำสอนประจำวัน ศุกร์ สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 15:12-17)  ...

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

“เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ท่านจะร้องไห้คร่ำครวญ แต่โลกจะยินดี ท่านจะเศร้าโศก แต่ความเศร้าโศกของท่านจะเปลี่ยนเป็นความยินดี” (ยน 16...

รำพึงพระวาจากับคำสอนประจำวัน เสาร์ สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 15:18-21)  ...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด