Life

นั่งหลังพวงมาลัย ตามติดภารกิจพระคุณเจ้า

1 ภาพนานมาแล้วที่พระคุณเจ้าพิบูลย์ ถือไม้เท้าที่เป็นไม้ธรรมดา เดินนำหน้าเด็ก ๆ เมื่อนานมาแล้ว พร้อมเรื่องราวในวันนั้น ผมเคยเขียนเรื่องนี้...

28 มิถุนายน 2022 (วันอังคาร สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา)

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 16:5-11)  เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “บัดนี้ เรากำลังไปเฝ้าพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา ไม่มีผู้ใดถามเราว่า ‘พระองค์จะเสด็จไปไหน’...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด