ข่าวพระศาสนจักร

อาลัยรัก ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนเครือสารสาสน์

สังฆมณฑลนครสวรรค์ ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัวยงค์กมล กับการจากไปของ อ.พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนเครือสาร์สาสน์...

พระสังฆราชเยี่ยมเยียนคริสตชนบนดอยเขตแพร่ธรรมปะน้อยปู่และหมู่บ้านพบพละคลี จังหวัดตาก โอกาสปัสกา

พระสังฆราช ยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เยี่ยมเยียนคริสตชนบนดอยเขตแพร่ธรรมปะน้อยปู่และหมู่บ้านพบพละคลี จังหวัดตาก โอกาสปัสกา และทำกิจกรรมวันสงกรานต์...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด