ข่าวพระศาสนจักร

สารแสดงความอาลัยในการจากไปของ ภราดาวิกตอร์ กิล มูนโยส

“ผู้ที่มีความเชื่อในองค์พระคริสตเจ้าแม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต” (ยน 11:25)             ภราดา วิกตอร์ กิล มูนโยส ห่วงใยคนยากไร้ และเป็นนักสร้างโอกาสให้ผู้ที่ขาดแคลน...

อาลัยรัก ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนเครือสารสาสน์

สังฆมณฑลนครสวรรค์ ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัวยงค์กมล กับการจากไปของ อ.พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนเครือสาร์สาสน์...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด