รอบรั้ว - บ้านเรา

แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ คุณพ่อเปโตร ประพันธ์ุ กลัมพัก และกำหนดพิธีการต่างๆ ขอคำภาวนาสำหรับพี่น้องสงฆ์ท่านนี้ของเราและขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่จะมาร่วมพิธีปลงศพ ในวันที่ 25...

สาส์น พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัยโอกาสวันพุธรับเถ้า และภาวนาเพื่อสันติภาพ ….

…ขอคำภาวนาจากทุกคนเพื่อวอนขอสันติภาพจากเหตุการณ์ประเทศรัสเซียพิพาทกับประเทศยูเครน…. ...

ขอเชิญ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเสกสุสานอาสนวิหารนักบุญอันนา

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเสกสุสานอาสนวิหารนักบุญอันนาวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 10:00 น. (พิธีมิสซาในวัด...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด