รอบรั้ว - บ้านเรา

ขอเชิญร่วมมิสซาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก

วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก (ภายใน) วันอาทิตย์ที่...

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสระลึกถึงผู้ล่วงลับ วัดเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสระลึกถึงผู้ล่วงลับ ณ วัดเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก การระลึกถึงผู้ล่วงลับ เราคริสตชนเชื่อในสิ่งสุดท้าย 4 อย่างได้แก่ ความตาย...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด