หน้าแรกVideoLiveมิสซาขอบพระคุณ สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2021

มิสซาขอบพระคุณ สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2021

-