ฉลองวัดนักบุญเปาโล พนานิคม (ครบ50ปี)

< 1 นาที

วันที่ 30 มิถุนายน 2022 เวลา 18.00 น. พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานมิสซาขอบพระคุณ ฉลองวัดนักบุญเปาโล พนานิคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีนี้เป็นการฉลองครบ 50 ปี ของวัด

Related Post

เรื่องล่าสุด