สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

< 1 นาที

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
???? ผู้ป่วยรายใหม่ 2,112 ราย
???? ผู้ป่วยยืนยันสะสม 74,900 ราย
???? หายป่วยแล้ว 44,360 ราย
???? เสียชีวิตสะสม 318 ราย

Related Post

เรื่องล่าสุด