สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ โควิด19 … วันที่ 9 มิถุนายน 2021

< 1 นาที

🗓 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 🕧 เวลา 12.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,680 ราย

😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 156,365 ราย

🙂 หายป่วยแล้ว 108,826 ราย

😭 เสียชีวิตสะสม 1,238 ราย

—————————-

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 185,228 ราย

🙂 หายป่วยแล้ว 136,252 ราย

😭 เสียชีวิตสะสม 1,332 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 มิถุนายน 2564

💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 5,107,069 โดส

—————————-

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 

เข็มที่ 1 จำนวน 428,459 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 43,669 ราย

Related Post

เรื่องล่าสุด