ขอเชิญร่วมมิสซาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก

< 1 นาที

วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก (ภายใน) วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

หมายเหตุ … ท่านสามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมพิธี ผ่านการกรอกข้อมูลผ่าน Google forms https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOugagoDkE3axU0YA99lTZANr7KBj4Vu3eG6zxPDo0K47BZA/viewform?usp=sf_link
พี่น้องสามรถกรอกข้อมูลระบุตามจำนวนที่จะเข้าร่วมได้ การกรอกข้อมูลเป็นการคัดกรองการเข้าร่วม ขอความร่วมมือพี่น้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกรมควบคุมโรค
การเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสำนักงานวัดจะรวบรวมข้อมูลผ่าน Google forms และสามารถติดต่อผ่านคุณวัชระ เพื่อความชัดเจนของการรวบรวมข้อมูล
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัว Covid 19 ยังมีการแพร่ระบาดและมีความเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกัรควบคุมการแพร่ระบาด ขอให้ท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมงาน รักษาระยะห่าง นั่งตามที่นั่งที่วัดกำหนด และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อลดความเสี่ยงในการชุมนุม วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลกได้จัดทำข้าวกล่องเพื่อให้พี่น้องได้นำไปรับประทานยังบ้านของท่าน

ท่านสามารถเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณแบบออนไลน์ได้ผ่านทาง Facebook Fan Page :วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก

Related Post

เรื่องล่าสุด