คณะภราดาลาซาลฯ อวยพรวันคล้ายวันเกิดพระคุณเจ้าพิบูลย์

< 1 นาที

1 มิถุนายน 2021 คณะภราดาลาซาล คณะครูคาทอลิก โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เข้าพบเพื่ออวยพรวันคล้ายวันเกิด ครบ 75 ปี พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย โอกาสนี้ ภราดาธีระยุทธ ชาแดง อธิการใหม่ของโรงเรียน ได้เข้าพบครั้งนี้ด้วย เพื่อแนะนำ และขอโอวาทสำหรับการทำหน้าที่

Related Post

เรื่องล่าสุด