คุณพ่อมัทธิว อารี วรศิลป์

ชื่อ – สกุลคุณพ่อมัทธิว อารี วรศิลป์
วัน/เดือน/ปี เกิด20 มิถุนายน 1933
วัน/เดือน/ปี บวช27 ธันวาคม 1962
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา
ที่อยู่ถ.ทางหลวง หมายเลขที่ 21 ม.4 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
เบอร์โทรศัพท์0-3642-6037
เบอร์โทรสาร

เรื่องล่าสุด