นำเด็กๆชาวเขาและเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สังฆมณฑลนครสวรรค์ ออกเยี่ยมสมาชิก คนพิการ-ยามเจ็บป่วย

< 1 นาที

Related Post

เรื่องล่าสุด