บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 16:12-15) วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

< 1 นาที

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

นักบุญเนเรโอ และอาคิลเล มรณสักขี และ นักบุญปันกราส มรณสักขี

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 16:12-15)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เรายังมีอีกหลายเรื่องที่จะบอกท่าน แต่บัดนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้ เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่จะตรัสทุกสิ่งที่ทรงได้ฟังมา และจะทรงแจ้งให้ท่านรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น พระองค์จะทรงให้เราได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ เพราะพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านรู้คำสอนที่ทรงได้รับจากเรา ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นก็เป็นของเราด้วย ดังนั้น เราจึงบอกว่า พระจิตเจ้าจะทรงแจ้งให้ท่านรู้คำสอนที่ทรงรับจากเรา”

ช ว น คิ ด ….  ช ว น รำ พึ ง

“รัก” คำสั้น ๆ แต่มีอานุภาพยิ่งใหญ่

.

“ความรัก” คำแค่สองพยางค์ แต่สร้างอุดมการณ์ให้คนทั้งโลก

“ความรัก” คำสั้นๆ แต่อธิบายได้ทั้งชีวิต

“ความรัก” คำเดียวที่เปลี่ยนแปลงคนทั้งโลก

“ความรัก” คือคำสอนที่ยิ่งใหญ่

… ปราศจากความรักเราทำอะไรไม่ได้เลย

ที่โลกเรายังวุ่นวายเพราะเรายังไม่ได้รักกันจริงๆ เสียที

ที่เรายังรักไม่ได้อย่างจริงๆ จังๆ เพราะเรากลัว “ความเจ็บปวด”

เพราะเวลาที่รักใคร ต้องแลกด้วยความเสียสละ ต้องอุทิศตน

ต้องให้อภัย ต้องกล้าตักเตือนในความผิด ต้องชื่นชมในความถูกต้อง

ต้องอดทนและมีความหวัง…

.

“ความรัก” จึงเป็นเงื่อนใขสำคัญ ที่ทำให้คนธรรมดาๆ กลายเป็นศักดิ์สิทธิ์

.

“ความรัก” จึงเป็นเงื่อนไข ที่ใครๆ ต้องปฏิบัติ …

“ความรัก” จะได้มาต้องแลกมาด้วย …

เปิด… หัวใจ ยิ่งเปิดใจง่ายๆ ก็รักได้ไม่ยาก

ปรับ … ปรับทัศนคติ ยิ่งมองในแง่ดี ก็ยิ่งรักได้ง่าย

เปลี่ยน… เปลี่ยนแปลงตนเองได้มาก ก็รักอย่างไร้เงื่อนไข

เรามาค้นหารักแท้กันดีกว่า .. รักแท้ต้องกล้า เปิด ปรับ เปลี่ยน

Related Post

เรื่องล่าสุด