พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 16:5-11) วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

2 นาที

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2021

(วันอังคารสัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา)

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 16:5-11)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า“บัดนี้ เรากำลังไปเฝ้าพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา ไม่มีผู้ใดถามเราว่า ‘พระองค์จะเสด็จไปไหน’ แต่เพราะเราได้บอกเรื่องเหล่านี้กับท่าน ใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์ เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ที่เราไปนั้นก็เป็นประโยชน์กับท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป พระผู้ช่วยเหลือก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไป เราจะส่งพระองค์มาหาท่าน เมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์จะทรงแสดงให้โลกเห็นความหมายของบาป ของความถูกต้อง และของการตัดสิน บาปของโลกคือ เขาไม่ได้เชื่อในเรา ความถูกต้องคือ เรากำลังไปเฝ้าพระบิดา และท่านจะไม่เห็นเราอีก การตัดสินคือซาตานเจ้านายแห่งโลกนี้ถูกตัดสินลงโทษแล้ว”

ช ว น คิ ด … ช ว น รำ พึ ง

“หลง”

เรามักคิดว่าสิ่งที่ทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ ก็คือตนเอง

จน “หลง” ลืมคิดไปว่า “พระเจ้า” มีจริง

และแสวงหาแต่ความสุข (Happiness) อันเป็นผลจากความสำเร็จของตน

จนลืมแสวงหาสันติสุข (Peacefulness) จากพระเจ้า  

อะไรเป็นความสำเร็จ

คือ “ความร่ำรวย” ในอาชีพ ที่มีเงินมากมาย ท้ายสุดคือมีความสุขกับเงินที่หามาได้

คือ “ตำแหน่ง” ทางสังคม ที่ใหญ่โต และทุกคนต้องก้มหัวให้ ท้ายสุดคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ในตำแหน่งที่มี

คือ “ความเก่งกาจฉลาด” ไอคิวสูง เรียนเกรดสี่ ท้ายสุดคือความสุขที่ใบปริญญาติดฝาบ้าน

คือ “คำพูด” ที่โน้มน้าวใจคนให้หลงเชื่อ ที่ด่าทอเกลียดชังได้อย่างไม่สนใจใคร

ท้ายสุดคือความสุขที่ทุกคนตกในเป็นทาสน้ำลายของเขา

คือ “ความดี” ที่ทำเพื่อให้คนเห็น ทำ แชะ (ถ่ายภาพ) แชร์ (โชเชี่ยนมีเดีย)

ท้ายสุดคือความสุขกับยอดไลก์ และยอดแชร์

เราตรวจพบความสุขเท่านั้น จากความร่ำรวย ตำแหน่ง ความเก่งกาจฉลาด คำพูด ความดี

และท้ายสุดจะไม่เหลือใคร นอกจากตนเอง

แต่เราไม่อาจตรวจพบ “สันติสุข” ที่แท้จริง

….

เรา “หลง” ลืมไปว่า สิ่งสำคัญในชีวิตไม่ใช่แค่ความสุข

แต่…

เป็นสันติสุข ที่เห็นผู้คนที่ยากลำบาก ได้รับความช่วยเหลือจากเงินทอง และความเสียสละของเรา

เป็นสันติสุข ที่ได้ว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงาน ปลดพันธนาการจากตำแหน่งทั้งหมด

เป็นสันติสุข ที่ได้เห็นเพื่อนเข้าใจบทเรียนจากความรู้ที่เราถ่ายทอดให้

เป็นสันติสุข ที่เรามีสังคมที่มีแต่คำพูดสร้างสรรค์

เป็นสันติสุข กิจการความดี สะท้อนภาพความรัก อย่างไม่เห็นยอดไลก์ยอดแชร์

(เป็นความรัก ไม่ใช่เป็นการสร้างภาพ)

“สันติสุข” ดีกว่าความสุขทั่ว ๆ ไป

เพราะต้องแลกกับควาทนทุกข์บ้าง ความไม่เข้าใจบ้าง ความไม่สมหวังบ้าง

แต่นี่เป็นหนทางที่พระเจ้าสอนเรา

ให้เรามี “สันติสุข” ในใจเราเสมอ

Related Post

เรื่องล่าสุด