พระวาจาของพระเจ้า 16/11/2021

< 1 นาที

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกลก 19:1-10


  เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองเยรีโคและกำลังจะเสด็จผ่านเมืองนั้น ชายคนหนึ่งชื่อศักเคียส เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีเป็นคนมั่งมี เขาพยายามมองดูว่า ใครคือพระเยซูเจ้า แต่ก็มองไม่เห็นเพราะมีคนมาก และเพราะเขาเป็นคนร่างเตี้ย เขาจึงวิ่งนำหน้าไป ปีนขึ้นต้นมะเดื่อเทศ เพื่อให้เห็นพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์กำลังจะเสด็จผ่านไปทางนั้น เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงที่นั่น ทรงเงยพระพักตร์ขึ้น ทอดพระเนตรตรัสกับเขาว่า “ศักเคียส รีบลงมาเถิด เพราะเราจะไปพักที่บ้านท่านวันนี้” เขารีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดี ทุกคนที่เห็นต่างบ่นว่า “เขาไปพักที่บ้านคนบาป” ศักเคียสยืนขึ้นทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้แก่คนจน และถ้าข้าพเจ้าโกงสิ่งใดของใครมา ข้าพเจ้าจะคืนให้เขาสี่เท่า” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “วันนี้ ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว เพราะคนนี้เป็นบุตรของอับราฮัมด้วย บุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อแสวงหา และเพื่อช่วยผู้ที่เสียไปให้รอดพ้น”

ข้อคิดจากพระวรสาร: เมื่อพระเยซูเจ้าเข้าเมืองเยริโค ทุกนอยากจะเห็นพระองค์ แต่มีคนหนึ่งที่อยากเห็นพระองค์มากที่สุด เขาชื่อศักเคียส.  แม้เขาเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษี แต่เขายอมเสียเกียรติ ปีนขึ้นต้นมะเดื่อเทศเพื่อมองเห็นพระเยซูเจ้า.  พระองค์เงยหน้าขึ้นมองเขา และบอกเขาให้รีบลงมา เพราะพระองค์จะไปพักที่บ้านเขาในวันนั้น. เมื่อเขาต้อนรับพระองค์เข้าไปในบ้าน พระองค์ให้เขาได้รับความรอด เราต้องการเห็นพระเยซูเจ้าไหม และเราจะลงทุนมากไหมเพื่อจะได้เห็นและต้อนรับพระองค์…..

บทความก่อนหน้านี้พระวาจาของพระเจ้า 07/11/2021
บทความถัดไปพระวาจาของพระเจ้า 26/11/2021

Related Post

เรื่องล่าสุด