พระวาจาพระเจ้า … วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

< 1 นาที

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า“อีกไม่นาน ท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเรา และต่อไปไม่นาน ท่านจะเห็นเราอีก” ศิษย์บางคนจึงถามกันว่า “ที่พระองค์ตรัสกับเราว่า ‘อีกไม่นาน ท่านจะไม่เห็นเรา แล้วต่อไปไม่นาน ท่านจะเห็นเราอีก’ หมายความว่าอย่างไร และที่พระองค์ตรัสว่า ‘เรากำลังไปเฝ้าพระบิดา’ หมายความว่าอย่างไร” เขาพูดกันอีกว่า “ที่พระองค์ตรัสว่า ‘อีกไม่นาน’ นั้นหมายความว่าอย่างไร เราไม่เข้าใจว่าพระองค์กำลังตรัสอะไร” พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าบรรดาศิษย์ต้องการทูลถามพระองค์ จึงตรัสว่า “ท่านกำลังถามกันใช่ไหมถึงเรื่องที่เราบอกว่า อีกไม่นานท่านจะไม่เห็นเรา แล้วต่อไปไม่นาน ท่านจะเห็นเราอีก เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ท่านจะร้องไห้คร่ำครวญ แต่โลกจะยินดี ท่านจะเศร้าโศก แต่ความเศร้าโศกของท่านจะเปลี่ยนเป็นความยินดี”

ช ว น คิ ด … ช ว น รำ พึ ง

“แยกแยะ”

โลกของเรามี “ความจริง” “ความคิดเห็น” และ “ความรู้สึก” อื่นๆ อีกมากมาย

พระเยซูเจ้าทรงเป็น “ความจริง”

เราเลือกยืนเคียงข้างความจริง

หรือเพียงแต่นำเอาความคิดเห็นของคนอื่นมาเป็นความจริงในชีวิตของเรา

ต่อหน้าพระ เราต้องเรียนรู้ที่จะ “แยกแยะ” ว่า

อะไรคือ “ความจริง และอะไรเป็นความคิดเห็น”

อย่าลืมดำเนินชีวิตในความจริง…..

Related Post

เรื่องล่าสุด