พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสระลึกถึงผู้ล่วงลับ วัดเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก

< 1 นาที

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสระลึกถึงผู้ล่วงลับ ณ วัดเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก

การระลึกถึงผู้ล่วงลับ

เราคริสตชนเชื่อในสิ่งสุดท้าย 4 อย่างได้แก่ ความตาย การพิพากษา สวรรค์และนรก แต่ “ไฟชำระ” ไม่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งในสิ่งสุดท้าย ทั้งนี้เพราะ ไฟชำระเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์ วิญญาณที่อยู่ในไฟชำระคือวิญญาณที่ถูกพิพากษาว่ายังไม่คู่ควรกับสวรรค์ วิญญาณเหล่านี้จะต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เสียก่อน อย่างที่นักบุญยอห์นกล่าวถึงในหนังสือวิวรณ์ “สิ่งที่เป็นมลทิน หรือผู้ที่มีความประพฤติน่ารังเกียจ หรือผู้พูดเท็จจะไม่ได้เข้าในนครนี้” (วว 21:27)

เพราะว่าการระลึกถึงผู้ล่วงลับในทางความเชื่อของเรา เราเชื่อว่าผู้ตายที่ตายไปแล้วจะกลับคืนชีพในวันพิพากษาสุดท้ายตามพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่ที่เรายึดถือ ดังนั้นการที่เรามาร่วมกันสวดภาวนาและระลึกถึงผู้ตายในโอกาสนี้ ทำให้เราได้แสดงความอาลัยรักที่มีต่อผู้ล่วงลับและแสดงถึงความเชื่อที่่เราหวังว่าจะกลับคืนชีพในวันพิพากษาสุดท้าย

และขอเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันภาวนาให้กับวิญญาณในไฟชำระ วิญญาณที่ยังรอคำภาวนาจากเราและบรรดาญาติพี่น้องที่ล่วงลับที่จากเราไป….

Related Post

เรื่องล่าสุด