ขอเชิญร่วมมิสซาขอบพระคุณโอกาสฉลองสามเณราลัยจอห์น ปอล นครสวรรค์ และ ปิดปีเยาวชน สังฆมลฑลนครสวรรค์

< 1 นาที

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2021 เวลา 10:00 น.

พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและขอเชิญชวนบรรดาพี่น้องและเยาวชนทุกท่าน มาร่วมในมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองบ้านเณรจอห์น ปอล นครสวรรค์ หลังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณจะมีพิธีปิดปีเยาวชน สังฆมลฑลนครสวรรค์

หมายเหตุ … การจัดฉลองวัดในรูปแบบตามมาตรการควบคุมทางสาธารณสุข … สำหรับผู้ที่ประสงค์มาร่วม ขอให้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม …พี่น้องที่ไม่สามารถมาร่วมได้ สามารถรับชมทางช่องทางถ่ายทอดสด Facebook: สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ และ YouTube : สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์
พี่น้องสามารถทำบุญกับบ้านเณร ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 112-1-31284-7

Related Post

เรื่องล่าสุด