พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

< 1 นาที

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษจิกายน 2021 พระสังฆราช ยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้เดินทางไปฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นประธานในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดและเยี่ยมให้กำลังใจสัตบุรุษที่ชุมชุนวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ พระสังฆราช ยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้เทศน์สอนในเรื่องการที่เราควรสวดภาวนาขอพระพรจากพระ ให้พระทำงานในชีวิตของเราให้เราไว้วางใจในพระในการทำสิ่งต่างๆ และ การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย โดยปราศจากความฟุ่มเฟือย แต่ให้เราดำเนินชีวิตแบบการถ่อมตัว….

Related Post

เรื่องล่าสุด