พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสครบรอบ 70 ปี ชีวิตแห่งพระพรของซิสเตอร์ บรียิตตา บุญชอบ หัวใจ

2 นาที

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2022 เวลาประมาณ 10:00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งพระพร ที่ ซิสเตอร์ บรียิตตา บุญชอบ หัวใจ ได้บวชครบ 70 ปี ณ อาคารบรียิตตา โรงเรียนยอแซฟ พิจิตร

โดย..พิธีฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งชีวิตนักบวช ได้รับเกียรติจากพระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และพระสังฆราชอีก 2 ท่าน คือ พระสังฆราช หลุยส์ หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ อดีตพระสังฆราชประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง และ พระสังฆราช ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี พร้อมทั้งนักบวชหญิงคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี พร้อมทั้ง พระสงฆ์ นักบวช สามเณร คุณครูโรงเรียนยอแซฟ พิจิตร และพี่น้องสัตบุรุษจากต่างที่ ได้มาร่วมยินดีกับ ซิสเตอร์ บรียิตตา บุญชอบ หัวใจ

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานท่านได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิต และ ท่านได้มาลูกศิษย์เป็นจำนวนมาก…

โดย..ซิสเตอร์ในคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีและบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และ คุณครูโรงเรียนยอแซฟพิจิตรได้มาแสดงความยินดีพร้อมทั้งให้กำลังใจให้กับซิสเตอร์…

Related Post

เรื่องล่าสุด