มิสซาฉลองนักบุญอันนา องค์อุปถัมภ์ของสังฆมณฑล

< 1 นาที

ขอเชิญร่วมมิสซาฉลองนักบุญอันนา
องค์อุปถัมภ์ของสังฆมณฑลนครสวรรค์

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2021

Facebook live ณ สามเณราลัยจอห์น ปอล นครสวรรค์

โอกาสที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสังฆมณฑลของเรา ที่มีบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ บรรดามิชชันนารี พระสงฆ์สังฆมณฑล นักบวช จำนวนมากที่ได้ริเริ่ม วางรากฐาน และช่วยเหลือสังฆมณฑลของเรา

ขอพรพระเจ้าสำหรับสถานการณ์โควิด19 โปรดทรงบรรเทาความรุนแรง และช่วยให้สถานการณ์ร้ายกลายเป็นดีตามพระประสงค์ของพระเจ้า

ขอพระเจ้าอำนวยพระพรแด่คณะสงฆ์ สัตบุรุษในสังฆมณฑล ให้ใช้โอกาสนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความรักเอื้ออาทรต่อกัน

และภาวนาเพื่อดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับจากสถานการณ์โควิด 19

ขอเชิญชวนครับ

บทความก่อนหน้านี้เซอร์ร่า เขต 140 พบสามเณร

Related Post

เรื่องล่าสุด